Jesteœmy jedynym w Polsce, jednym z nielicznych w Europie producentem i realizatorem widowiska plenerowego Tañcz¹ce Fontanny.